سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما می توانیم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شدنی نیست

این مطلبو از جایی کش رفتم. امیدوارم منو ببخشه.

اصرار نکن... ما شدنِ ما شدنی نیست
تردید نکن... این گره ها وا شدنی نیست
.
این مثنوی حسرت و بغض و غم و آهم
در دفتر اشعار دلت جا شدنی نیست
.
صد ابر اگر تا ابد الدّهر ببارند
این برکه ی قحطی زده دریا شدنی نیست
.
در فرش غزل نقش تو را بافته ام تا
این فاصله را پر کنم... اما شدنی نیست
.
کم وعده بده... موعد انگور گذشته است
این غوره ی هجر است که حلوا شدنی نیست